SÜRÜCÜ KURSU TESTLERİ > ONLİNE İLKYARDIM TEST 5
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
  A)Doğal olaylardan olma
  B)Genellikle çevreyi etkileme
  C)Önceden tahmin edilebilme
  D)Önlemlere bağlı olarak azalabilme
2.    Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
  A)Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
  B)Yaralının hemen hastaneye taşınması
  C)Yaralının hemen araçtan çıkarılması
  D)Tıbbi yardım istenmesi
3.    Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
  A)Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
  B)Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
  C)Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
  D)Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
4.    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
  B)Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
  C)Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
  D)Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
5.    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
  A)Hızlı ve aceleci davranmaya
  B)Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
  C)Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
  D)Kaza yapan araca hasar verilmemesine
6.    Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?
  A)Kamyon
  B)Kamyonet
  C)Motosiklet
  D)Otobüs
7.    Suda boğulan, kalp ve solunumu durmuş yetişkinler için ilk yardımcı tek ise aşağıdakilerden hangisini yaptıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
  A)30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
  B)30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulandıktan sonra
  C)60 kalp masajı 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
  D)60 kalp masajı 2 suni solunum uygulandıktan sonra
8.    “Holger-Nielsen” (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
  A)Omurga yaralanmalarında
  B)Kapalı göğüs yaralanmalarında
  C)Boylamasına karın yaralanmalarında
  D)Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
9.    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
  B)Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
  C)Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
  D)Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
10.    El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
  A)Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
  B)Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
  C)Omuz üzerine baskı uygulamak
  D)Kanayan yere merhem sürmek
11.    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
  A)Sindirime yardımcı olmak
  B)Vücut sıcaklığını düşürmek
  C)Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
  D)Solunumun düzenli olmasını sağlamak
12.    Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
  A)Reflekslerin kaybolması
  B)Kazazedenin bilincini yitirmesi
  C)Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
  D)Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
13.    Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
  B)Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
  C)Yarayı temiz pamukla kapatmak
  D)Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
14.    Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  A)Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
  B)Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
  C)Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
  D)Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
15.    Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
  B)Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması
  C)Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
  D)İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
16.    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
  A)Derinin kuru ve ağrılı olması
  B)Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
  C)Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
  D)Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
17.    Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?
  A)Yan yatış
  B)Sırtüstü yatış
  C)Yüzüstü yatış
  D)Oturuş veya yarı oturuş
18.    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
  A)Hareketsiz kalması sağlanır.
  B)Kuvvetli masaj yapılır.
  C)Sürekli buzla ovulur.
  D)Turnike uygulanır.
19.    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Solunum yolu zehirlenmesi olan
  B)Ayak kemiği kırık olan
  C)Açık karın yarası olan
  D)Bilinci yerinde olmayan
20.    Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
  A)Omurga kırığı olan
  B)Kaburga kırığı olan
  C)1. derece yanığı olan
  D)Kolunda yara ve kırık olan
21.    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
  A)Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
  B)Temiz havaya çıkarmak
  C)Kusmasını sağlamak
  D)Sıcak tutmak
22.    Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?
  A)Nabız sayısının azalması
  B)Kan dolaşımının yavaşlaması
  C)Sindirim sisteminin çalışmaması
  D)Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybının olması
23.    Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A)Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak
  B)Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak
  C)Önce ılık sonra sıcak ortama almak
  D)Elektrikli battaniyeye sarmak
24.    Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
  A)Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
  B)Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
  C)Sadece gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler.
  D)Sadece şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler.
25.    Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
  A)Dinç ve zinde olma
  B)Aşırı hareketli ve uyumlu olma
  C)Manevra kabiliyetinde artma
  D)Reflekslerinde zayıflama