SÜRÜCÜ KURSU TESTLERİ > ONLİNE İLKYARDIM TEST 1
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
  A)Yolları ve kaldırımları onarmak
  B)Araçların bakım ve onarımını önemsemek
  C)Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
  D)Kuralları alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
2.    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
  A)İlaçla tedavi etmek
  B)Tıbbi yardım için iletişim kurmak
  C)Durumun kötüleşmesini engellemek
  D)Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
3.    Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
  A)Yakınları geldikten sonra
  B)Hiçbir müdahale yapılmadan önce
  C)Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
  D)Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
4.    şağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
  A)Mide
  B)Kalp
  C)Böbrek
  D)Karaciğer
5.    Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
  A)Sinir sistemi
  B)Sindirim sistemi
  C)Solunum sistemi
  D)İskelet sistemi
6.    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
  B)Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
  C)Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
  D)Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
7.    Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
  A)Kâğıt mendil
  B)Gazlı bez
  C)Alkol
  D)Oksijenli su
8.    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
  A)Göz bebeklerinin küçülmesi
  B)Kişinin aktif ve huzursuz olması
  C)Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
  D)Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
9.    Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
  A)Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
  B)Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
  C)Kaç yaralı olduğuna bakılması
  D)Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
10.    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
  A)Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
  B)Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
  C)Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
  D)Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
11.    Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kasık iç kısmı
  B)Bacak dış kısmı
  C)Dizin ön üst kısmı
  D)Karın ön üst kısmı
12.    Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
  A)Deride kızarıklık olması
  B)Vücut sıcaklığının artması
  C)Solunumun aniden derinleşmesi
  D)Nabzın süratli ve zayıf olması
13.    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
  A)Hâlsizlik
  B)Koma
  C)Bayılma
  D)Şok
14.    Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
  A)Reflekslerin kaybolması
  B)Kazazedenin bilincini yitirmesi
  C)Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
  D)Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması
15.    Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
  B)Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
  C)Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
  D)Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
16.    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
  B)Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
  C)Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
  D)Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
17.    Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
  A)Yarı oturur duruma getirmek
  B)Batan cisim varsa çıkarmamak
  C)Ayaklar yüksekte tutulup sırtüstü yatırmak
  D)Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp basınç yapmadan sarmak
18.    • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
  A)Göğüs
  B)Baş
  C)Karın
  D)Omurga
19.    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
  A)Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
  B)Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
  C)Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
  D)Derinin kuru ve ağrılı olması
20.    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
  A)Üzerine bastırılarak yürütülmeli
  B)Oturtularak atelle tespit edilmeli
  C)Kırık taraf üstte kalacak şekilde yan yatırılarak atelle tespit edilmeli
  D)Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilmeli
21.    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
  A)Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
  B)Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
  C)Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
  D)Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
22.    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
  A)Ayrıntılı, detaylı ve uzun
  B)Yazılı, sözlü ve hareketli
  C)Kısa, öz ve anlaşılır
  D)Şifreli ve gizli
23.    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Açık karın yarası olan
  B)Ayak kemiği kırık olan
  C)Bilinci yerinde olmayan
  D)Solunum yolu zehirlenmesi olan
24.    Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
  A)Omurga kırığı olan
  B)Kalça kemiği kırık olan
  C)Bilinci yerinde olmayan
  D)Kaburga kemiği kırık olan
25.    Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
  A)Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
  B)Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
  C)Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
  D)Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde