SÜRÜCÜ KURSU TESTLERİ > ONLİNE ARAÇ TEKNİĞİ TEST 1
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Medeni Kanun
  B)Türk Ceza Kanunu
  C)Karayolları Trafik Kanunu
  D)2872 Sayılı Çevre Kanunu
2.    Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
  A)Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
  B)Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
  C)Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
  D)Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
3.    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
  A)Yer işaretleri
  B)Trafik ışıkları
  C)Trafik levhaları
  D)Trafik görevlisi
4.    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
  A)Kamyon
  B)Motosiklet
  C)Otomobil
  D)Otobüs
5.    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
  A)15
  B)35
  C)40
  D)50
6.    Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
  A)20
  B)30
  C)40
  D)50
7.    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
  A)Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
  B)Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
  C)Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
  B)Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
8.    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
  A)Görev hâli dışında
  B)Şehirler arası kara yollarında
  C)Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
  D)Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
9.    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
  A)Kamyona
  B)Kamyonete
  C)İş makinesine
  D)Lastik tekerlekli traktöre
10.    Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
  A)Banketlerde
  B)Dönemeçlerde
  C)Yaya ve okul geçitlerinde
  D)Tepe üstlerine yakın yerlerde
11.    Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
  A)Park ışıklarının
  B)Acil uyarı ışıklarının
  C)Uzağı gösteren ışıkların
  D)Yakını gösteren ışıkların
12.    Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
  A)Her iki aracın yüklü olması
  B)Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
  C)Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
  D)Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
13.    Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
  A)Hız kurallarına uyulması
  B)Yayalara su sıçratılması
  C)Diğer sürücülerin korkutulması
  D)Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
14.    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
  A)Banketleri
  B)Geçiş yollarını
  C)Yaya geçitlerini
  D)Yaya yollarını
15.    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A)Hızın azaltılması
  B)Öndeki aracın geçilmesi
  C)Bariyer kapalı ise durulması
  D)Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
16.    Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
  A)Sadece öğrenci indirip bindirirken
  B)Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
  C)Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
  D)Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
17.    Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır: • Kusurlu far • Kusurlu rot • Kusurlu fren • Kusurlu direksiyon Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
  A)Araç yakıtının zamanında alınması
  B)Araç bakımının zamanında yapılması
  C)Motor yağının zamanında değiştirilmesi
  D)Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
18.    Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
  A)Sahibi değiştiğinde
  B)Sigorta süresi bittiğinde
  C)Tescil belgesi değiştirildiğinde
  D)Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
19.    “ D” sınıfı sürücü belgesi sahibi olan sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
  A)Motosiklet
  B)Çekici
  C)Otobüs
  D)İş makinesi
20.    Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  A)Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
  B)Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
  C)Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
  D)İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
21.    Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
  A)Ölümlü kazalarda
  B)Yaralanmalı kazalarda
  C)Maddi hasarlı kazalarda
  D)Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
22.    I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
  A)I - II
  B)I - II - III
  C)II - III - IV
  D)I - II - III - IV
23.    Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
  A)Sesli ilan
  B)Duyuru
  C)Gürültü
  D)Konuşma
24.    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
  A)Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
  B)Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
  C)Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
  D)Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
25.    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj)döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır
  A)Fazla süratten kaçınılmalıdır.
  B)Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır
  C)Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır
  D)Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır