SÜRÜCÜ KURSU TESTLERİ > ONLİNE TRAFİK TEST 5
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bir davranış değildir?
  A)Araçlarda kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
  B)Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
  C)Bir yere giderken hususi otomobil yerine toplu taşım araçlarının tercih edilmesi
  D)Trafiğin yoğun olduğu saatlerde hususi araçla trafiğe çıkılmaması
2.    Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
  A)Beden sağlığının bozulması
  B)Ruh sağlığının bozulması
  C)İş veriminin artması
  D)Dikkatin dağılması
3.    Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
  A)Arka bagajda
  B)Torpido gözünde
  C)Arka camın önünde
  D)Sürücünün hemen yanında
4.    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  A)Aracına el koyma
  B)Hafif hapis cezası
  C)Trafikten men etme
  D)Para cezası ve ceza puanı
5.    Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A)Trafik görevlisine haber vermesi
  B)Zarar verdiği aracın sahibini bulması
  C)Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
  D)Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
6.    B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
  A)Otomobil
  B)Kamyonet
  C)Motosiklet
  D)Minibüs
7.    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
  A)1
  B)2
  C)3
  D)4
8.    Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
  A)Taşıt yolunun ortasında
  B)Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
  C)Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette
  D)Kendi gidiş yönüne göre sol bankette
9.    Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
  A)Lastik tekerlekli traktör
  B)Hususi otomobil
  C)İş makinesi
  D)Motosiklet
10.    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
  A)90
  B)100
  C)110
  D)130
11.    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A)Yüklerin bağlanması
  B)Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
  C)Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
  D)Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
12.    Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
  A)İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
  B)Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
  C)Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
  D)Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli
13.    Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
  A)Yayaları ikaz ederek geçmeleri
  B)Yavaşlamaları
  C)Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
  D)Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
14.    Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
  A)Taşıtın geri manevra yaptığını
  B)Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
  C)Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
  D)Taşıtın arıza yapmış olduğunu
15.    Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
  A)Hız sınırının aşılmaması
  B)Yayalara su sıçratılması
  C)Diğer sürücülerin korkutulması
  D)Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
16.    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
  A)5
  B)10
  C)20
  D)30
17.    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
  A)Sis ışıklarının
  B)Acil uyarı ışıklarının
  C)Uzağı gösteren ışıkların
  D)Yakını gösteren ışıkların
18.    Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A)Yolcu indirmek ve bindirmek
  B)Uygun hızla seyretmek
  C)Vites küçültmek
  D)Yavaşlamak
19.    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  A)Düşük hızla seyretmesi
  B)Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
  C)Hız azaltmak için frene basması
  D)Vitesi boşa alarak seyretmesi
20.    Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
  A)Hız sınırlamasına
  B)Trafik yasaklarına
  C)Çevreyi rahatsız etmemeye
  D)Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
21.    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
  A)Şerit değiştirmelerde
  B)Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
  C)Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
  D)Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
22.    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
  A)Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
  B)Geçme yasağı olup olmadığının
  C)Geçilecek aracın markasının
  D)Geçilecek aracın hızının
23.    Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir?
  A)Öndeki aracın işaretini beklemek
  B)Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
  C)Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
  D)Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek
24.    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
  A)Duruş mesafesi kadar
  B)İntikal mesafesi kadar
  C)Takip mesafesi kadar
  D)Fren mesafesi kadar
25.    Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1- Aracının yük ve teknik özelliğine 2- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına 3- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
  A)1-2
  B)1-3
  C)2-3
  D)1-2-3