SÜRÜCÜ KURSU TESTLERİ > ONLİNE TRAFİK TEST 3
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir?
  A)Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak
  B)Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
  C)Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
  D)Kurşun oranı yüksek yakıt kullanmak
2.    Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Korkutmadan uyarması
  B)Ses tonunun sabit olması
  C)Uyarı amacı dışında kullanılması
  D)Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
3.    “ Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.” Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
  A)Ölümlü kazalarda
  B)Yaralanmalı kazalarda
  C)Maddi hasarlı kazalarda
  D)Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
4.    Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
  A)Taşıma sınırı altında yük taşımak
  B)Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
  C)Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
  D)Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
5.    Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
  A)G
  B)D
  C)C
  D)B
6.    Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır?
  A)30
  B)40
  C)50
  D)60
7.    I- Beyaz baston taşıyan II- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?
  A)I - II
  B)I - III
  C)II - III
  D)I - II - III
8.    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
  A)15
  B)35
  C)40
  D)50
9.    Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
  A)Yayaların otoyola çıkması
  B)Araç sayısının fazla olması
  C)Araçlardaki yolcu sayısının artması
  D)Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
10.    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A)Gabarinin aşılması
  B)Araç dengesinin korunması
  C)Trafik güvenliğinin dikkate alınması
  D)Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
11.    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A)Hızlarını artırarak geçmesi
  B)Uygun mesafede mutlaka durması
  C)Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
  D)Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
12.    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)“DUR” lambası ve sis ışıkları
  B)Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
  C)Park lambası ve yangın söndürücü
  D)Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
13.    Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
  A)Sis ışıklarını
  B)Park ışıklarını
  C)Yakını gösteren ışıkları
  D)Uzağı gösteren ışıkları
14.    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
  A)5
  B)10
  C)15
  D)20
15.    Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
  B)İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
  C)İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
  D)İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
16.    Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
  A)Akan trafiği durdurmalıdır.
  B)Bir gözcü bulundurmalıdır
  C)Geri manevradan vazgeçmelidir.
  D)Aşağıya inip bir süre beklemelidir.
17.    Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hız azaltılır. 2- İşaret verilir. 3- Dar kavisle dönülür. 4- Sağ şeride girilir.
  A)1 - 2 - 3 - 4
  B)1 - 4 - 2 - 3
  C)2 - 4 - 1 - 3
  D)4 - 2 - 1 - 3
18.    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
  A)Bağlantı yolunda seyrederken
  B)Tek yönlü yollarda duraklarken
  C)Tek yönlü yollarda park ederken
  D)İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
19.    Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
  A)1 - 2 - 3 - 4
  B)2 - 1 - 3 - 4
  C)2 - 3 - 1 - 4
  D)3 - 4 - 1 - 2
20.    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
  A)Kavşaklara yaklaşırken
  B)Öndeki araç geçilirken
  C)Sağa veya sola dönerken
  D)Bir başka araç tarafından geçilirken
21.    Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı en az kaç metreden takip etmelidir?
  A)20
  B)30
  C)40
  D)80
22.    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
  A)Aynı
  B)Yarısı kadar
  C)10 km/saat daha az
  D)10 km/saat daha fazla
23.    Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir.
  B)Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır.
  C)Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidir.
  D)Geçişler dışında trafik sağdan akar.
24.    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
  A)Hızlanmalıdır.
  B)Yavaşlamalıdır.
  C)Dikkatli geçmelidir
  D)Kalkışa hazırlanmalıdır
25.    Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne denir?
  A)Geçiş yolu
  B)Kara yolu
  C)Bağlantı yolu
  D)Şerit