SÜRÜCÜ KURSU TESTLERİ > ONLİNE TRAFİK TEST 1
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi, şehirlerarası kara yollarını işaretlemekle görevlidir?
  A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
  B) Karayolları Genel Müdürlüğü
  C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
  D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
2.    Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir?
  A) Sürücü
  B) Şoför
  C) İşleten
  D) Araç sahibi
3.    Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
  A) 5,5
  B) 4,5
  C) 3,5
  D) 2,5
4.    İki yönlü ve üç şeritli yolda hangi şeridin kullanılması yasaktır?
  A) En sağdaki
  B) Ortadaki
  C) En sağ ve ortadaki
  D) En soldaki
5.    Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı 2. Trafik işaret levhası 3. Yer işaretleri 4. Trafik görevlisi
  A) 1-2-3-4
  B) 1-4-2-3
  C) 4-1-2-3
  D) 4-2-3-1
6.    Tünel veya dar köprüye yaklaşan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
  A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
  B) Önündeki aracı geçmesi
  C) Hızını artırması
  D) Hızını azaltması
7.    Saatteki hızı 80 kilometre olan aracın, önündeki araç ile arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
  A) 20
  B) 30
  C) 35
  D) 40
8.    Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
  A) Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak
  B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
  C) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
  D) Başka aracı geçmeye çalışan aracı geçmemek
9.    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
  B) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
  C) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
  D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
10.    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
  A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
  B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
  C) Toplu taşıma araçları
  D) Gümrük muhafaza araçları
11.    Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
  A) Minibüs sürücüsü, kamyona
  B) Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
  C) Kamyon sürücüsü, minibüse
  D) Şeridi daralmış olan, diğerine
12.    Aşağıdakilerden hangisi durma değildir?
  A) Yolcu indirip bindirmek
  B) Öndeki araçların durması sonucu beklemek
  C) Trafik görevlisinin işareti ile durmak
  D) Kırmızı ışık kuralına uymak
13.    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
  A) Yolcuları soldan indirip bindirmek
  B) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
  C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
  D) Yolcuları sağdan indirip bindirmek
14.    Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
  A) Park ışıklarını
  B) Sis ışıklarını
  C) Yakını gösteren ışıkları
  D) Uzağı gösteren ışıkları
15.    Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?
  A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
  B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
  D) Sadece öğrenci indirip bindirirken
  C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
16.    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
  A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
  B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
  C) Demiryolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
  D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.
17.    Erişme kontrollü kara yolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
  A) Park etme
  B) Duraklama
  C) Geri gitme
  D) Şerit değiştirme
18.    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı, taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
  A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
  B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
  C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
  D) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
19.    Kara yolunda karşıya geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
  A) Yaya geçitlerini
  B) Banketleri
  C) Yaya yollarını
  D) Geçiş yollarını
20.    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
  A) Sürücü belgesi
  B) Tescil belgesi
  C) Araç imalat belgesi
  D) Servis bakım belgesi